Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Modificarea sau ştergerea unei liste de distribuţie personale

background image

Modificarea sau ştergerea unei liste de distribuţie personale

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.

2.

Evidenţiaţi o listă de distribuţie personală.

3.

Apăsaţi tasta

.

• Pentru a modifica o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Editare grup. Faceţi clic pe un contact. Faceţi clic

pe Adăugare membru, Schimbare membru sau Ştergere membru. Apăsaţi tasta

> Salvare grup.

• Pentru a şterge o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Ştergere grup > Ştergere.

Notă: Când ştergeţi un contact dintr-o listă de distribuţie personală, contactul rămâne în lista de contacte.