Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Schimbarea stilului de introducere a textului

background image

Schimbarea stilului de introducere a textului

Puteţi schimba modul în care telefonul smartphone BlackBerry recunoaşte ce text introduceţi selectând un stil de
introducere a textului.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Introducere text şi limbă > Introducere text.

3.

Pentru tastatură, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a dezactiva asistenţa la introducerea textului, schimbaţi câmpul Stil la Direct.
• Pentru a seta telefonul smartphone să sugereze predicţii pentru cuvinte pe măsură ce tastaţi, modificaţi câmpul

Stil la Predictiv.

4.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Câmpul Opţiuni avansate stil nu este disponibil,

235