Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ

background image

Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Đng h.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Bđếm gingược, hãy thay đổi các trường Âm bhn gi, Âm lượng hoặc Rung.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Đồng hồ

210