Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Điện thoại thông minh của tôi không sử dụng đúng nhạc chuông hoặc hình nền

background image

Điện thoại thông minh của tôi không sử dụng đúng

nhạc chuông hoặc hình nền

Nếu bạn đang sử dụng nhạc chuông hoặc hình nền mà bạn đã mã hóa trên điện thoại thông minh BlackBerry hoặc trên thẻ
nhớ ngoài bằng mật khẩu điện thoại thông minh và bạn cài lại điện thoại thông minh của mình, hãy mở khóa điện thoại thông
minh.
Thông tin liên quan

Khóa hoặc mở khóa điện thoại thông minh,

32