Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cải thiện chất lượng âm thanh trong một cuộc gọi

background image

Cải thiện chất lượng âm thanh trong một cuộc gọi

Bạn không thể thay đổi chất lượng âm thanh khi đang sử dụng tai nghe hỗ trợ Bluetooth

®

.

1.

Trong khi gọi, hãy bấm phím

> Nâng cao âm thanh cuc gi.

2.

Chọn tùy chọn Tăng âm trầm hoặc Tăng âm bổng.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

68