Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi mật khẩu chặn cuộc gọi

background image

Thay đổi mật khẩu chặn cuộc gọi

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

71

background image

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Chn cuc gi.

3.

Bấm phím

> Đi mt khu.