Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài mã quốc gia và mã vùng mặc định

background image

Cài mã quốc gia và mã vùng mặc định

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Quay sthông minh.

3.

Cài các trường Mã quc gia và Mã vùng.

4.

Nếu cần, hãy cài các trường Mã quc gia ti đa phương và Squay squc tế.

5.

Trong trường Đdài sđin thoi quc gia, hãy cài độ dài mặc định cho số điện thoại của nước bạn.

6.

Bấm phím

> Lưu.

Lưu ý: Khi bạn tính toán độ dài mặc định cho số điện thoại, bạn đưa vào mã vùng và số nội hạt, nhưng không đưa vào mã
quốc gia hay tiền tố Quay số Trực tiếp Quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

73