Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về quay số ấn định

background image

Giới thiệu về quay số ấn định

Nếu bạn bật tính năng quay số ấn định, bạn chỉ có thể thực hiện các cuộc gọi cho các số liên lạc xuất hiện trong danh sách

quay số ấn định và cho các số truy cập khẩn cấp chính thức (ví dụ, 911 hay 112).
Nếu gói dịch vụ không dây của bạn bao gồm tin nhắn văn bản, bạn cũng có thể gửi tin nhắn văn bản cho các số liên lạc xuất

hiện trong danh sách quay số ấn định của bạn.
Để sử dụng tính năng quay số ấn định, nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn phải cài đặt thẻ SIM của bạn cho dịch vụ

này và cung cấp cho bạn mã PIN2 của thẻ SIM. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính

năng này có thể không được hỗ trợ.