Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài lại bộ đếm giờ cuộc gọi

background image

Cài lại bộ đếm giờ cuộc gọi

Bộ đếm giờ cuộc gọi cung cấp thời lượng cuộc gọi ước tính. Để biết thêm thông tin về thời lượng chính xác của một cuộc gọi,
hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.

2.

Bấm phím

> Trng thái > Cuc gi gn đây nht hoặc Tng scuc gi > Xóa bđếm gi.

3.

Bấm phím

> Lưu.