Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại thông minh của tôi đổ chuông

background image

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại thông minh của

tôi đổ chuông

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, bạn có thể không chọn được khoảng thời gian điện thoại thông minh
BlackBerry đổ chuông trước khi cuộc gọi được trả lời bằng thư thoại. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp
dịch vụ không dây của bạn.