Porsche Design P 9981 from BlackBerry - lý do rút lại khóa PGP

background image

lý do rút lại khóa PGP

Lý do

Mô t

Không xác định

Lý do rút bỏ không khớp với bất kỳ lý do định trước nào.

Đã thay thế

Một khóa PGP mới thay thế khóa PGP hiện có.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

344

background image

Lý do

Mô t

Thỏa hiệp khóa

Một người không phải là đối tượng của khóa có thể đã phát hiện ra giá trị của khóa riêng.

Khóa đã nghỉ

Khóa PGP không còn được sử dụng.

ID người dùng không hợp lệ

Thông tin người dùng cho khóa PGP không hợp lệ.