Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi trạng thái tin cậy của chứng chỉ hoặc khóa PGP

background image

Thay đổi trạng thái tin cậy của chứng chỉ hoặc khóa PGP

Trước khi bn bt đu: Tùy thuộc vào loại chứng chỉ mà quản trị viên của bạn cho phép, bạn có thể không tin cậy được một
số loại chứng chỉ.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Cài đt bo mt nâng cao > Chng ch hoặc Khóa PGP.

3.

Chọn chứng chỉ hoặc khóa PGP.

4.

Bấm phím

> Tin cy hoặc Không tin cy.

5.

Nếu bạn tin cậy một chứng chỉ với chuỗi chứng chỉ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
• Để chỉ tin cậy chứng chỉ đang được chọn, hãy nhấp Chng chđược chn.
• Để tin cậy chứng chỉ đang được chọn và toàn bộ các chứng chỉ khác trong chuỗi, hãy nhấp Toàn BChui.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

343

background image

Thông tin liên quan

Giới thiệu về trạng thái tin cậy của chứng chỉ và khóa PGP,

339