Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xóa cache dữ liệu PGP

background image

Xóa cache dữ liệu PGP

Cache dữ liệu PGP chứa các khóa PGP chung được lưu tạm và chính sách PGP Universal Server mà điện thoại thông minh
BlackBerry của bạn tải về từ PGP Universal Server.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > PGP.

3.

Bấm phím

> Xóa universal cache.

Lần tiếp theo khi bạn gửi tin nhắn được bảo vệ bởi PGP, điện thoại thông minh sẽ tải chính sách PGP Universal Server và các
khóa PGP chung đã được cập nhật về từ PGP Universal Server.