Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tạo phím tắt cho ứng dụng dọn bộ nhớ

background image

Tạo phím tắt cho ứng dụng dọn bộ nhớ

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt> Cài đt bo mt nâng cao> Dn bnh.

3.

Chọn hộp chọn Đt phím tt trình dn bnhtrên màn hình chính.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

338

background image

Biểu tượng Trình dọn bộ nhớ sẽ xuất hiện trên màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng.