Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xóa dữ liệu ứng dụng nhạy cảm từ bộ nhớ tạm thời của điện thoại thông minh

background image

Xóa dữ liệu ứng dụng nhạy cảm từ bộ nhớ tạm thời của điện thoại thông

minh

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt> Cài đt bo mt nâng cao> Dn bnh.

3.

Để xóa dữ liệu nhạy cảm cho tất cả các ứng dụng, trong phần Bnhđdn, hãy nhấp Dn.