Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Bật chế độ an toàn

background image

Bật chế độ an toàn

Trước khi bn bt đu: Khi khởi động điện thoại thông minh BlackBerry của mình, bạn có thể bật chế độ an toàn để ngăn
không cho các ứng dụng của bên thứ ba tự động chạy. Chế độ an toàn này cho phép bạn gỡ rối hoặc xóa bất kỳ ứng dụng
nào bạn không muốn.

1.

Tháo và lắp pin.

2.

Khi đèn LED màu đỏ tắt, hãy bấm và giữ phím

trong khi điện thoại thông minh đang tải.

3.

Khi hộp thoại hiển thị, hãy nhấp OK.

Khi chế độ an toàn bật, chỉ báo chế độ an toàn sẽ hiển thị ở phía trên cùng của màn hình chính.
Để tắt chế độ an toàn, hãy lặp lại bước 1.