Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba

background image

Cài quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba

Lưu ý: Việc thay đổi quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba có thể ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các ứng dụng trên
điện thoại thông minh BlackBerry. Để tìm hiểu thêm thông tin về việc thay đổi các quyền này có thể ảnh hưởng như thế nào
đến hoạt động của các ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây
hoặc người quản trị của bạn.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp vào Đin thoi > Qun lý ng dng.

• Để cài quyền cho một ứng dụng của bên thứ ba nhất định, hãy chọn ứng dụng. Bấm phím

> Chnh sa

quyn.

• Để đặt quyền cho tất cả các ứng dụng của bên thứ ba, hãy bấm phím

> Chnh sa quyn mc đnh.

3.

Trong Kết ni, Tương tác, hoặc mục Dliu người dùng, hãy bấm phím

> Mrng.

4.

Thay đổi các trường cấp quyền.

5.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Quyền tương tác cho các ứng dụng của bên thứ ba,

357

Quyền truy cập dữ liệu cho các ứng dụng của bên thứ ba,

358