Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Ngăn không cho sao chép mật khẩu

background image

Ngăn không cho sao chép mật khẩu

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình gimt khu.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong phần Mc nhp mt khu, hãy bỏ chọn hộp chọn Cho phép sao chép bnhtm.

4.

Bấm phím

> Lưu.