Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Điện thoại thông minh nhắc tôi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi tôi nhập mật khẩu

background image

Điện thoại thông minh nhắc tôi thực hiện cuộc gọi khẩn

cấp khi tôi nhập mật khẩu

Nếu mật khẩu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có chứa một kết hợp chữ cái tương ứng với một số truy cập khẩn
cấp, điện thoại thông minh sẽ nhắc bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi bạn nhập mật khẩu điện thoại thông minh.
Để bỏ qua lời nhắc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, tiếp tục nhập mật khẩu điện thoại thông minh của bạn.
Thông tin liên quan

Cài hoặc thay đổi mật khẩu điện thoại thông minh của bạn,

329