Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Điện thoại thông minh của tôi không có đủ bộ nhớ còn trống để cập nhật BlackBerry Device Software

background image

Điện thoại thông minh của tôi không có đủ bộ nhớ còn

trống để cập nhật BlackBerry Device Software

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Xóa các ngôn ngữ hiển thị, các chủ đề hoặc các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn không sử dụng.
• Xóa những tin nhắn và mục lịch bạn không cần đến.
• Xóa thông tin duyệt web.

Hướng dẫn sử dụng

BlackBerry Device Software

261