Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Điện thoại thông minh của tôi phản hồi chậm hoặc

background image

Điện thoại thông minh của tôi phản hồi chậm hoặc

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Đóng các ứng dụng không sử dụng.
• Giải phóng một phần của bộ nhớ ứng dụng.
• Cập nhật BlackBerry Device Software.
• Tháo và lắp lại pin. Để biết thêm thông tin về cách lắp pin, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại thông minh BlackBerry

của bạn, hoặc truy cập vào

www.blackberry.com/docs/smartphones

và xem hướng dẫn Bắt đầu ở đây cho điện thoại

thông minh của bạn.

Thông tin liên quan

Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn,

51

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại thông minh của bạn,

320

Đóng ứng dụng để nó không chạy ẩn,

252

Hướng dẫn sử dụng

BlackBerry Device Software

262