Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Lưu mã QR như một thẻ thông minh

background image

Lưu mã QR như một thẻ thông minh

Khi bạn quét mã QR qua ứng dụng Thẻ thông minh, điện thoại thông minh BlackBerry sẽ tự động lưu nó như một thẻ thông
minh trong ứng dụng Thẻ thông minh cùng với ngày và giờ.

1.

Trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Ththông minh.

2.

Hướng dẫn sử dụng

Công nghệ NFC

300

background image

Bấm phím

> Quét mã vch.

3.

Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR và giữ máy ảnh cố định cho đến khi một thẻ thông minh xuất hiện trên màn hình

điện thoại thông minh của bạn.