Porsche Design P 9981 from BlackBerry - NFC không hiển thị trên màn hình Quản lý kết nối

background image

NFC không hiển thị trên màn hình Quản lý kết nối

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, tùy thuộc vào tùy chọn mà người quản trị của bạn cài,
bạn có thể không thực hiện được thao tác này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.