Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về la bàn

background image

Giới thiệu về la bàn

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng La bàn để xác định hướng của mình so với các cực từ của Trái đất hoặc so với hướng chính

bắc. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng La bàn với các ứng dụng dựa trên vị trí, như ứng dụng Bản đồ có thể đã được tải sẵn

trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn, để cung cấp cho bạn thông tin như dẫn đường lái xe hoặc vị trí của bạn so

với các điểm quan tâm. Ứng dụng La bàn chính xác nhất khi bạn đặt điện thoại thông minh trên một bề mặt phẳng hoặc giữ

điện thoại nằm ngang.