Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nhập ký hiệu

background image

Nhập ký hiệu

Bấm phím

. Nhập chữ cái hiển thị dưới ký hiệu.