Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh

background image

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh

Bạn có thể thay đổi cách điện thoại thông minh BlackBerry hoạt động khi bạn kết nối điện thoại với một đế cắm, bộ sạc hoặc

bàn sạc bằng cách tạo cấu hình đế cắm để nhận dạng đế cắm hoặc bộ sạc trong ứng dụng Phụ kiện thông minh. Ví dụ, bạn

có thể nhận dạng một đế cắm là đế cắm bên giường để khi bạn kết nối điện thoại thông minh, cấu hình âm thanh của điện

thoại thông minh của bạn sẽ tắt và đồng hồ báo thức của điện thoại thông minh bật.