Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Một số tin nhắn không còn xuất hiện trên điện thoại thông minh của tôi nữa

background image

Một số tin nhắn không còn xuất hiện trên điện thoại

thông minh của tôi nữa

Nếu bộ nhớ ứng dụng trên điện thoại thông minh BlackBerry đầy hoặc bạn có hơn 65.000 email, tin nhắn PIN và tin nhắn
văn bản, điện thoại thông minh của bạn sẽ xóa những tin nhắn cũ nhất từ danh sách tin nhắn. Điện thoại thông minh của bạn
không xóa các tin nhắn đã lưu.
Nếu tính năng hòa hợp email không dây được bật và trong tùy chọn tin nhắn, trường Xóa trên được cài là Hp thư & thiết b
cm tay, những email bạn xóa trong ứng dụng email trên máy tính cũng sẽ bị xóa trên điện thoại thông minh.