Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Dừng lưu email được gửi từ máy tính trên điện thoại thông minh

background image

Dừng lưu email được gửi từ máy tính trên điện thoại thông minh

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, tài khoản email của bạn phải sử dụng một BlackBerry Enterprise Server
hỗ trợ tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Sthích email.

3.

Nếu trường Dch vTin nhn xuất hiện, đặt trường này về tài khoản email thích hợp.

4.

Bấm phím

> Chuyn hướng thư mc.

5.

Bỏ chọn hộp chọn cạnh thư mục Nhng mc đã gi.

6.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

104