Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài tùy chọn phông chữ cho một tập tin hoặc phần đính kèm

background image

Cài tùy chọn phông chữ cho một tập tin hoặc phần đính kèm

1.

Trong một tập tin hoặc phần đính kèm, hãy bấm phím

> Tùy chn.

2.

Thay đổi các trường phông chữ.

3.

Bấm phím

> Lưu.