Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Mã hóa tin nhắn bằng cách sử dụng mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes

background image

Mã hóa tin nhắn bằng cách sử dụng mã hóa tự nhiên của IBM Lotus

Notes

1.

Khi soạn, chuyển tiếp hoặc trả lời một tin nhắn, hãy thay đổi trường Mã hóa thành Lotus Notes Encryption.

2.

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu ID IBM Lotus Notes của bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

126