Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xóa nhật ký từ một tin nhắn văn bản

background image

Xóa nhật ký từ một tin nhắn văn bản

Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để xóa một tin nhắn riêng lẻ trong nhật ký, hãy chọn tin nhắn này. Bấm phím

> Xóa tin nhn.

• Để xóa tất cả tin nhắn từ nhật ký và giữ cuộc trò chuyện mở, khi trả lời tin nhắn, hãy bấm phím

> Xóa hi thoi.

• Để xóa tất cả tin nhắn từ nhật ký và đóng cuộc trò chuyện, trong danh sách tin nhắn văn bản, hãy chọn một tin nhắn.

Bấm phím

> Xóa.