Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Quản lý bảo mật trình duyệt

background image

Quản lý bảo mật trình duyệt,

178

Quản lý bảo mật trình duyệt

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt> Cài đt bo mt nâng cao > TLS.

3.

Cài tùy chọn bảo mật.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Tùy chọn bảo mật trình duyệt,

177