Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Duyệt Internet

background image

Duyệt Internet
Duyệt Internet

Để biết thêm thông tin về cước phí liên quan đến việc sử dụng trình duyệt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyt.

2.

Trong thanh địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web hoặc thuật ngữ cần tìm kiếm.

3.

Bấm phím

trên bàn phím.

Để dừng tải trang web, hãy bấm phím

> Dng.