Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về chuyển đổi điện thoại thông minh BlackBerry

background image

Giới thiệu về chuyển đổi điện thoại thông minh

BlackBerry

Khi bạn chuyển sang điện thoại thông minh BlackBerry mới, dữ liệu và cài đặt của bạn, như email được hỗ trợ, dữ liệu sắp

xếp và các ứng dụng bên thứ ba tương thích, có thể được chuyển tới điện thoại thông minh mới.
Quá trình sao lưu và khôi phục có thể được thực hiện bằng thẻ nhớ ngoài hoặc BlackBerry Device Software. Cả hai tùy chọn

đều có sẵn từ tùy chọn Chuyển điện thoại trong ứng dụng Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng Chuyển điện thoại thông minh có sẵn trên

docs.blackberry.com

.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không khả dụng.
Thông tin liên quan

Truy cập ứng dụng Cài đặt,

15