Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Dữ liệu sắp xếp không được đồng bộ hóa qua mạng không dây

background image

Dữ liệu sắp xếp không được đồng bộ hóa qua mạng

không dây

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có được kết nối với mạng không dây không.
• Hãy kiểm tra xem đồng bộ hóa dữ liệu không dây có được bật trong ứng dụng Danh bạ, ứng dụng Lịch, ứng dụng Tác vụ

và Sổ ghi nhớ hay không.

• Nếu sử dụng BlackBerry Internet Service, bạn phải đồng bộ hóa dữ liệu lịch bằng cách sử dụng BlackBerry Desktop

Software. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software.