Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tôi quên mật khẩu điện thoại thông minh của mình

background image

Tôi quên mật khẩu điện thoại thông minh của mình

Nếu quên mật khẩu điện thoại thông minh BlackBerry, bạn sẽ không thể khôi phục được mật khẩu đó. Nếu điện thoại thông
minh của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, người quản trị của bạn có thể cài lại mật khẩu mà không phải xóa dữ
liệu điện thoại thông minh của bạn. Nếu không, cách duy nhất mà bạn có thể cài lại mật khẩu mà không cần biết mật khẩu
hiện tại là xóa tất cả dữ liệu điện thoại thông minh của bạn. Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách nhập vượt quá số
lần cho phép nhập thử mật khẩu.
Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, tùy thuộc vào tùy chọn mà người quản trị của bạn cài,
bạn cũng có thể xóa dữ liệu trên thẻ nhớ ngoài của mình khi xóa dữ liệu điện thoại thông minh. Để biết thêm thông tin, hãy
liên hệ với người quản trị.
Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi bạn cập
nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một tập tin sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu trên điện
thoại thông minh nếu điện thoại thông minh của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.